Chất SILICONE chống thấm

Chất silicone chống thấm, dạng dầu, ngăn khả năng thấm nước qua các lỗ bề mặt. sử dụng nhiều trong sản xuất gạch đá nhân tạo, hỗn hợp nhựa đường, làm bê tông, làm đá dăm