Chất chống dính khuôn

2 loại phụ gia ILSIN tháo khuôn chống dính khuôn tách khuôn tốt nhất 2020
2 loại phụ gia ILSIN tháo khuôn chống dính khuôn tách khuôn tốt nhất 2020

2 chất tháo khuôn chống dính khuôn tách khuôn ILSIN tốt nhất 2020, chất tháo khuôn là lớp giữa khuôn và sản phẩm, tạo ra hiệu ứng trượt để tách sản phẩm ra khỏi khuôn dễ dàng. Hóa Chất Korea hiện đang là đơn vị phân phối các chất chống dính khuôn bê tông, composite...dẫn đầu thị trường.