Phủ bóng sàn chống tĩnh điện.

Phủ bóng sàn chống tĩnh điện tại LG DISPLAY Hải Phòng
Phủ bóng sàn chống tĩnh điện tại LG DISPLAY Hải Phòng

Chất phủ bóng sàn chống tĩnh điện ELECSTA, đảm bảo điện trở từ 10^6 - 10^9, duy trì khả năng chống tĩnh điện từ 1 - 2 năm, dùng trong các khu công nghiệp chế xuất linh kiện điện tử